Wednesday, August 23, 2017

සිංහල රාජාවලිය

01. ක්‍රි.පු.543-505           විජය රජු                තම්මැන්නාව              වසර 38

උපතිස්ස නුවර රාජධානිය

02.ක්‍රි.පූ.505                   උපතිස්ස ඇමති      උපතිස්ස නුවර           වසර 1
03.ක්‍රි.පූ.504                   පඬුවස්දෙව්                    "                        වසර 30
04.ක්‍රි.පූ.474                   අභය                             "                        වසර 20
05.ක්‍රි.පූ 454                   ගණතිස්ස කුමරු            "                        වසර 17
06.ක්‍රි.පූ 437-377            පණ්ඩුකාභය                  "                        වසර 60

අනුරාධපුර රාජධානිය

07.ක්‍රි.පූ 377                   පණ්ඩුකාභය           අනුරාධපුර                 වසර 10
(මෙම වසර 10 උපතිස්ස නුවර සමග බැඳේ.එනම් පණ්ඩුකාභය රජුගේ මුළු රාජ්‍ය කාලය වසර 60 කි.)

 

No comments:

Post a Comment